Gia công thớt gỗ

Gia công thớt gỗ là phương thức hợp tác sản xuất có lợi cho cả đôi bên. Bên nhờ gia công sẽ cung cấp nguyên liệu gỗ (Gỗ Sồi, Gỗ Tần Bì, Gỗ Dẻ gai ... ) và đưa ra yêu cầu sản phẩm thớt gỗ hoàn thiện. Bên nhận gia công sẽ căn cứ theo yêu cầu của bên nhờ gia công thực hiện sản xuất thớt gỗ để giao cho bên nhờ gia công.

Previous
Next Post »